Điều khoản

Để website ngày một phát triển hơn và được nhiều bạn đọc đón nhận. Các thành viên khi bình luận trên web vui lòng đọc trước một số điều khoản sau đây.

1 –   Phải bình luận bằng tiến việt có dấu, đúng chính tả. Mọi bình luận không có dấu sẽ bị admin xóa.

2 –   Thể hiện văn hóa khi bình luận, không sử dụng những từ thô tục.

3 –   Không để các link không liên quan đến nội dung bài viết trong bình luận.

4 –   Không bình luận các vấn đề liên quan đến tôn giáo, chính trị hoặc những vấn đề bị pháp luật cấm.

5 –   Mọi bình luận đều bị sét duyệt một cách cẩn thận. Do đó, những thành viên không tuân thủ 3 lần sẽ bị khóa quyền truy cập.

Liên hệ, góp ý với chúng tôi tại => Liên Hệ